Βασ. Σοφίας 50, Αθήνα, 11528

Τηλ.:210 7211789 / Κινητό: 6945 396950 / Φαξ: 210 7291491

Δωρεά

Δωρεά Ωαρίων

Για όλο και περισσότερες γυναίκες η δωρεά ωαρίων είναι ο μόνος τρόπος επίτευξης της πολυπόθητης εγκυμοσύνης.

Η δωρεά ωαρίων συχνά αποτελεί ταμπού . Έτσι πρέπει να γίνει αντιληπτό πως είναι μια ανώνυμη διαδικασία ( η δότρια δε γνωρίζει τη λήπτρια και αντίστροφα) κατά την οποία η δότρια δωρίζει τα ωάριά της στο ζευγάρι των ληπτών .

Μερικές από τις καταστάσεις που η δωρεά ωαρίων αποτελεί μονόδρομο είναι :

 • Πρώιμη ανεπάρκεια ωοθηκών και πρώιμη εμμηνόπαυση
 • Γενετικές ανωμαλίες, όπως το σύνδρομο Turner
 • Αμφοτερόπλευρη ωοθηκετοκτομή
 • Ωοθηκική ανεπάρκεια μετά απο χημειοθεραπεία ή ραδιοθεραπεία
 • Πολλαπλές αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης
 • Γυναίκες με υπο/υπεργοναδοτροπικό υπογοναδισμό
 • Γυναίκες σε μεγάλη αναπαραγωγική ηλικία (>40)
 • Γυναίκες με μειωμένο απόθεμα ωαρίων
 • Γυναίκες με κακή ποιότητα ωαρίων ή εμβρύων
 • Γυναίκες με κληρονομικό νόσημα ( χρήση δανεικών ωαρίων με σκοπό την αποφυγή μετάδοσής του στο έμβρυο )
 
Τα ωάρια γονιμοποιούνται με το σπέρμα του συζύγου της λήπτριας και μετέπειτα τα έμβρυα που προκύπτουν από τη γονιμοποίηση μεταφέρονται στη λήπτρια . Η δότρια υποβάλλεται σε πρωτόκολλο διέγερσης ωοθηκών ώστε να παραχθούν ωάρια και κατόπιν γίνετε η συλλογή τους με τη διδικασία της ωοληψίας . Αντίστοιχα και η λήπτρια υποβάλλεται σε πρωτόκολλα προετοιμασίας του ενδομητρίου για να ακολουθήσει η εμβρυομεταφορά.

Πώς γίνετε η επιλογή της δότριας ;
Το πρώτο και βασικότερο κριτήριο για την επιλογή μιας δότριας είναι η ηλικία της (<30 ετών). Απο μελέτες έχει αποδειχθεί πως όσο νεότερη είναι η δότρια τόσο αυξάνουν οι πιθανότητες επίτευξης γονιμοποίησης και εγκυμοσύνης με τα ποσοστά να κειμένονται ως εξής :
 • για τις ηλικίες 20-22 ετών → 59,1 %
 • για τις ηλικίες 26-28 ετών → 45,9% και
 • για τις ηλικίες 32-34 ετών → 30,5%
 
Μετέπειτα ακολουθεί λήψη πλήρους ατομικού και ιατρικού ιστορικού από τον ειδικό ιατρό γονιμότητας και ειδικές εξετάσεις για τη γενικότερη κατάσταση της υγείας της αλλά και πιο συγκεκριμένα για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα ή μη νοσήματα ( σύφιλη , AIDS , χλαμύδια, ηπατίτιδα Β, ηπατίτιδα C κ.α ) Στο κέντρο μας δε λείπει από τον έλεγχο μιας πιθανής δότριας η εξέταση του καρυότυπου των χρωμοσωμάτων ώστε να εξασφαλίσουμε στο μέγιστο δυνατό την επιλογή της σωστής δότριας για το εκάστοτε ζευγάρι.
Επιπροσθέτως ,η εκτίμηση της ψυχολογικής κατάστασης της πιθανής δότριας, από ειδικό σύμβουλο – ψυχολόγο είναι ακόμη ένα απαράβατο κριτήριο.

Ειδικότερα παράγοντες κινδύνου που απορρίπτουν μια δότρια είναι:
α) η ενδοφλέβια χρήση φαρμάκων για μη θεραπευτικούς σκοπούς
β) σεξουαλικές σχέσεις με χρηματικό αντάλλαγμα ή με άτομα ύποπτα πάθησης σεξουαλικώς μεταδιδόμενων λοιμωδών νοσημάτων
γ) επαφή με αίμα ή παράγωγα αίματος από άτομα ύποπτα για μεταδιδώμενα λοιμώδη νοσήματα
δ) η θεραπεία για τη σύφιλη ή γονόρροια τους τελευταίους δώδεκα μήνες
ε) εγκλεισμός της σε φυλακές
στ) μεταμόσχευση οργάνων
ζ) ιστορικό σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας

Το ζευγάρι των ληπτών μετά τη λήψη ενός εκτενέστατου ιστορικού από τον ειδικό ιατρό γονιμότητας υφίσταται και εκείνο μια σειρά από εξετάσεις.

Η εκτίμηση της κατάστασης της λήπτριας ξεκινά από την εκτίμηση της ενδομήτριας κοιλότητας (όπου μεταγενέστερα θα γίνει η εμφύτευση)με γυναικολογικό υπερηχογράφημα, υστεροσαλπιγγογραφία (HSG) ή ακόμη και υστεροσκόπηση αν κριθεί απαραίτητο. Εν συνεχεία η λήπτρια εξετάζεται και εκείνη για νοσήματα όπως η σύφιλη , το AIDS , η Ηπατίτιδα Β και C κ.α ενώ διενεργείται και ο συνήθης προγεννητικός έλεγχος ( ομάδα αίματος, παράγοντας Rhesus, τίτλος ατισωμάτων έναντι της Ερυθράς(RUBIELLA) – του Κυτταρομεγαλοϊού (CMV ) – της Τοξοπλάσμωσης ( TOXOPLASMA) κ.λ.π

Ο σύζυγος, του οποίου το σπέρμα θα χρησιμοποιηθεί για να γονιμοποιηθούν τα ωάρια της δότριας , χρειάζεται να κάνει ένα πλήρες σπερμοδιάγραμμα και τις ανάλογες μικροβιολογικές καλλιέργειες για την αναζήτηση τυχόν μικροβίων. Επίσης θα πρέπει και ο σύζυγος να ελεγχθεί με τη σειρά του για μεταδιδόμενα νοσήματα όπωςη σύφιλη, AIDS,Hπατίτιδα Β και C κλπ.

Τέλος, η παρουσία του ειδικού συμβούλου – ψυχολόγου , είναι αναπόφευκτη και για το ζευγάρι των ληπτών , τόσο για να εκτιμήσει την ψυχολογική κατάσταση στη οποία βρίσκονται όσο για να τους υποστηρίξει και να είναι δίπλα τους σε κάθε βήμα.
 
Πρέπει εδώ να σημειωθεί πως , όπως ορίζει η ελληνική νομοθεσία , απαραίτητη είναι η έγγραφη συναίνεση της δότριας αλλά και του ζεύγους ληπτών.

Δωρεά Σπέρματος

Πολλά είναι τα παιδιά που κάθε χρόνο έρχονται στον κόσμο με τη χρήση αυτής της μεθόδου. Μια τέτοια απόφαση είναι σημαντική και το ζευγάρι θα πρέπει να είναι έτοιμο ψυχολογικά ώστε να προβεί στη χρήση σπέρματος δότη.

Επιλογή δότη
Το ζευγάρι ληπτών έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει σε ποια τράπεζα σπέρματος θα απευθυνθεί αλλά και ποιο δότη θα χρησιμοποιήσει. Το κέντρο μας συνεργάζεται με διάφορες τράπεζες σπέρματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Πληροφορίες σχετικά με τα σωματικά και φυλετικά χαρακτηριστικά, ηθικό ιστορικό, μορφωτικό επίπεδο, επαγγελματική εξέλιξη αλλά και το γενικότερο ιατρικό ιστορικό πρέπει να είναι διαθέσιμα. Πολλές τράπεζες σπέρματος διαθέτουν γραπτώς τα προφίλ όλων των δοτών που έχουν διαθέσιμους ενώ κάποιες άλλες δίνουν ακόμη και στοιχεία τα οποία όμως δεν προδίδουν την ταυτότητα του δότη.

Τρόποι χρήσης σπέρματος δότη
Το σπέρμα ενός δότη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές θεραπείες υπογονιμότητας. Το σπέρμα του δότη μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να γονιμοποιηθεί ένα ωάριο απευθείας μέσα στο σώμα της γυναίκας, όπως στη περίπτωση της ενδομήτριας σπερματέγχυσης (IUI), ή στο εργαστήριο στη περίπτωση της κλασσικής εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) ή μικρογονμοποίησης ( ΙCSI) .

Πότε ενδείκνυται η χρήση σπέρματος δότη
Η χρήση σπέρματος δότη ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου :

 • Το σπέρμα του συντρόφου σας παρουσιάζει σοβαρά παθολογικές παραμέτρους όπως αυξημένο ποσοστό κατάτμησης DNA
 • Το σπέρμα που παράγεται δεν είναι ικανό να γονιμοποιήσει τα ωάρια (μειωμένη κινητικότητα, μειωμένος αριθμός, μη φυσιολογική μορφολογία κλπ)
 • Υπάρχει μεγάλο ρίσκο μετάδοσης κληρονομικής ασθένειας όπου η προεμφυτευτική διάγνωση δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική
 • Ο σύντροφός σας έχει υποστεί απολίνωση των σπερματικών πόρων (βασεκτομή)
 • Πολλαπλές προσπάθειες που οφείλονται σε κακή ποιότητα σπέρματος
 •  
Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας χρησιμοποιώντας σπέρμα δότη;
Τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας για σύλληψη με χρήση σπέρματος δότη απαντώνται σε γυναίκες οι οποίες δεν έχουν κάποιο πρόβλημα γονιμότητας και είναι κάτω των 35 ετών. Στις περιπτώσεις που η γυναίκα παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα γονιμότητας (πρόβλημα ωορρηξίας, ενδομητρίωση, κτλ) παρατηρούνται χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας.
Τα ποσοστά επιτυχίας ποικίλουν από 60-80% αλλά το να επιτευχθεί εγκυμοσύνη μπορεί να χρειαστεί πολλούς κύκλους προσπαθειών. Σε κάποια έρευνα μάλιστα αναφέρεται ως συνολικό αθροιστικό ποσοστό επιτυχίας της μεθόδου 86% στην περίπτωση της ενδομήτριας σπερματέγχυσης.

Ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν χρησιμοποιώντας σπέρμα δότη;
Αν γίνει χρήση σπέρματος από εγγεγραμμένο δότη πιστοποιημένης κλινικής, τα ρίσκα ελαχιστοποιούνται καθώς
 • Οι δότες που έδωσαν σπέρμα σε μία πιστοποιημένη κλινική θα πρέπει πρώτα να έχουν απαντήσει σε μία σειρά από ερωτήσεις οι οποίες είναι σχεδιασμένες ώστε να υπάρχει η διαβεβαίωση ότι είναι οι κατάλληλοι
 • Οι πιστοποιημένες κλινικές καλούνται να ελέγχουν τόσο το ιστορικό υγείας του κάθε δότη όσο και της οικογένειας αυτού
 • Όλοι οι δότες περνάνε μέσα από αυστηρούς ελέγχους για να πιστοποιηθεί ότι δεν πάσχουν από ασθένειες όπως HIV, ηπατίτιδα Β&C, κυτταρομεγαλοϊός (CMV), σύφιλη, γονόρροια κ.α
 • Το σπέρμα των δοτών είναι εγγυημένο για διάστημα έξι μηνών κατά το οποίο έγιναν και όλοι οι σχετικοί έλεγχοι
 • Υπάρχουν όρια στον αριθμό των παιδιών που μπορεί να έρθουν στον κόσμο από τον ίδιο δότη.
 
Η από κοινού έγγραφη συναίνεση του ζεύγους για τη χρήση σπέρματος δότη είναι απαραίτητη.

Δωρεά Εμβρύων

Ένα ζευγάρι που αδυνατεί να τεκνοποιήσει με τους δικούς του γαμέτες ( ωάρια και σπερματοζωάρια) , έχει τη δυνατότητα να καταφύγει σε εμβρυομεταφορά εμβρύων που δημιουργήθηκαν από δότες.

Η δωρεά εμβρύων αποτελεί μοναδική επιλογή για το ζευγάρι ληπτών όταν και οι δύο παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα γονιμότητας με αποτέλεσμα την απώλεια της αναπαραγωγικής τους ικανότητας.

Τέτοιες καταστάσεις για τη γυναίκα μπορεί να είναι η πρώιμη ιδιοπαθής ή μη εμμηνόπαυση ( αποτέλεσμα χειρουργικής επέμβασης, ραδιοθεραπειών χημειοθεραπειών ) ενώ για τον άνδρα η αζωοσπερμία ή χρωμοσωμικές ανωμαλίες σπέρματος όπου η προεμφυτευτική διάγνωση (PGD) δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

Τα ποσοστά επιτυχίας είναι αυξημένα διότι οι γαμέτες που χρησιμοποιούνται προέρχονται από νεαρά σε ηλικία και υγιή άτομα.

Το πρόγραμμα της δωρεάς εμβρύων θα πρέπει να είναι σωστά οργανωμένο από τους ειδικούς γιατρούς γονιμότητας και τους συνεργαζόμενους ψυχολόγους ώστε να υπάρχει στενή παρακολούθηση και υποστήριξη του ζευγαριού.