Βασ. Σοφίας 50, Αθήνα, 11528

Τηλ.:210 7211789 / Κινητό: 6945 396950 / Φαξ: 210 7291491

Φυσικός & Τροποποιημένος Φυσικός Κύκλος IVF

Η προετοιμασία για ένα φυσικό κύκλο περιλαμβάνει τη συχνή, ,σωστή υπερηχογραφική και ορμονική παρακολούθηση έως ότου βρεθεί η κατάλληλη στιγμή για την ωοληψία ενός ώριμου ωαρίου. Το στάδιο αυτό δεν περιλαμβάνει καμία φαρμακευτική παρέμβαση. Σε αντίθεση στον τροποποιημένο φυσικό κύκλο- IVF που χορηγούνται πολύ μικρές ποσότητες γοναδοτροπινών με ή χωρίς συνδυασμό κιτρικής κλομιφαίνης (Clomid, Serpaphar κ.ά.). Συγχρόνως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ο αγωνιστής-ανταγωνιστής και η Pregnyl -Ovitrelle για την επίτευξη μιας πιο αποτελεσματικής ωοληψίας.

Τα πλεονεκτήματα είναι:
 • Δε θα χρειαστεί να γίνουν ενέσεις
 • Χαμηλότερο κόστος φαρμάκων
 • Λιγότερες ανεπιθύμητες παρενέργειες φαρμάκων
 • Μικρότερη πιθανότητα συνδρόμου υπερδιέγερσης ωοθηκών

Στα μειονεκτήματα της μεθόδου περιλαμβάνονται:
 • Η πιθανότητα πρόωρης ωορρηξίας
 • Η μη συλλογή-εύρεση ωαρίου
 • Ανεύρεση ανώριμου ωαρίου
 • Η ελαττωμένη πιθανότητα γονιμοποίησης (20-30% μη γονιμοποίηση ώριμου ωαρίου)
 • Επίτευξη γονιμοποίησης αλλά όχι μετέπειτα εξέλιξη του εμβρύου( από δύο κύτταρα σε 4 κύτταρα και ούτω καθ΄ εξής)
 • Δημιουργία παθολογικού εμβρύου
 
Εν κατακλείδι, για μια επιτυχημένη εμβρυομεταφορά με πιθανότητα αποτελέσματος θα πρέπει να ξεπεραστούν επιτυχώς τα ως άνω εμπόδια.

Ποια ζευγάρια βοηθάει;
Όλες οι γυναίκες που έχουν εμμηνορρυσιακούς κύκλους με φυσιολογική ωορρηξία μπορούν να ακολουθήσουν την μέθοδο αυτή της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Πιο συγκεκριμένα θα ωφεληθούν:
 • Γυναίκες με χαμηλές ωοθηκικές εφεδρείες, των οποίων οι εξετάσεις αίματος έχουν δείξει χαμηλή AMH (Anti-Müllerian Hormone), υψηλή FSH (Follicle Stimulating Hormone)
 • Γυναίκες με χαμηλό αριθμό καταβολών ωοθυλακίων
 • Γυναίκες που είχαν προηγούμενη αποτυχημένη εξωσωματική λόγω φτωχής ανταπόκρισης με τα φάρμακα ωοθηκικής διέγερσης (λιγότερα από 3 ωάρια)
 • Γυναίκες με ισχυρό οικογενειακό ιστορικό καρκίνου μαστού ή ωοθηκών θα μπορούσαν να επιλέξουν την αποφυγή της ορμονικής διέγερσης και να ακολουθήσουν αυτή τη μέθοδο.

Η παραπάνω μέθοδος έχει πολύ καλά αποτελέσματα σε νέες γυναίκες κάτω των 35ετών και ιδιαίτερα κάτω των 30 ετών χωρίς άλλα γυναικολογικά προβλήματα.