Βασ. Σοφίας 50, Αθήνα, 11528

Τηλ.:210 7211789 / Κινητό: 6945 396950 / Φαξ: 210 7291491

Μικρογονιμοποίηση (ICSI)

Η μικρογονιμοποίηση – ICSI  χρησιμοποιείται στις εξής  περιπτώσεις:
Α. Υπάρχει αίτιο ανδρικού παράγοντα (κάποιες από τις παραμέτρους του  σπερμοδιαγράμματος  είναι μη φυσιολογικές)
Β. Σε περιπτώσεις προηγούμενης αποτυχημένης κλασσικής εξωσωματικής γονιμοποίησης ( IVF)
Γ. Σε περιπτώσεις ανεξήγητης υπογονιμότητας με χαμηλό ωοθηκικό φορτίο και μικρό   αριθμό ωαρίων κατά την ωοληψία

Με τη  μικρογονιμοποίηση – ICSI  ο εμβρυολόγος επιλέγει με τη βοήθεια του υψηλής μεγέθυνσης μικροσκοπίου τα καλύτερα σπερματοζωάρια για αντίστοιχο αριθμό ωαρίων και  με τη βοήθεια λεπτού μηχανισμού προχωρά στην μικροέγχυση του σπερματοζωαρίου εντός του καθενός ωαρίου. Ακολουθεί περίοδος παρακολούθησης των ωαρίων για την εντόπιση αυτών που τελικά θα γονιμοποιηθούν και θα προχωρήσουν σε σχηματισμό εμβρύων.

Η μικρογονιμοποίηση – ICSI  είναι πιο λεπτομερής και χρονοβόρα από την κλασσική IVF. Στην κλασική IVF τα ωάρια και τα σπερματοζωάρια τοποθετούνται σε θρεπτικό υλικό  και αφήνονται ώστε το πιο δυνατό σπερματοζωάριο ( ‘’ο πρωταθλητής’’ ) να επιτύχει τη διείσδυση εντός του ωαρίου και τη γονιμοποίησή του.

Το εργαστήριό μας έχει υψηλά  ποσοστά  γονιμοποίησης με την ICSI  .